Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

REGULAMIN DLA RODZICÓW

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

w Wojniczu

 1. CHARAKTER I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOJNICZU JEST PLACÓWKĄ O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYM I OPIEKUŃCZYM . REALIZUJE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZE W OPARCIU O PROGRAM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU.

 

DO ZADAŃ PRZEDSZKOLA NALEŻY:

 

 • WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU I POTRZEB DZIECKA POPRZEZ TROSKĘ O STAN ZDROWIA,

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ FIZYCZNY

 • USPOŁECZNIENIE DZIECI, KSZTAŁTOWANIE POSTAW CHARAKTERU, STOSUNKU DO PRACY, ROZWIJANIE UCZUĆ RODZINNYCH, PRZYJAŹNI

 • ROZIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POZNAWANIA SIEBIE, OTOCZENIA RODZINNEGO, SPOŁECZNEGO, KULTUROWEGO,

TECHNICZNEGO ORAZ PRZYRODNICZEGO

 • STWARZANIE WARUNKÓW DO ROZWOJU WYOBRAŹNI I EKSPRESJI WERBALNEJ, PLASTYCZNEJ, MUZYCZNEJ I

RUCHOWEJ

 • WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

 • WSTĘPNE DIAGNOZOWANIE POSTĘPÓW ROZWOJU DZIECKA.

 • WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZINĄ W ZAKRESIE PRZYGOTOWNIA DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ

 • UMOŻLIWIENIE DZIECIOM UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH RELIGII, KÓŁKACH ZAINTERESOWAŃ ZGODNIE

Z ŻYCZENIEM RODZICÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST PRZEZ 12 MIESIĘCY W ROKU OD 1 WRZEŚNIA DO 31 SIERPNIA I W CIĄGU DNIA OD 6.00 – 17.00 Z PRZERWĄ WAKACYJNĄ OD 1 LIPCA DO 31 LIPCA LUB OD 1 SIERPNIA DO 31 SIERPNIA. TRYB ŻYCIA W PRZEDSZKOLU REGULOWANY JEST ROZKŁADEM DNIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH.

 

 

 

 

 1. WYCHOWANIE

 

DZIECKO ZAKWALIFIKOWANE DO PRZEDSZKOLA POWINNO DO NIEGO UCZĘSZCZAĆ REGULARNIE. PRZERWA W UCZĘSZCZANIU MOŻE NASTAPIĆ JEDYNIE Z WAŻNYCH POWODÓW JAK: CHOROBA DZIECKA, URLOP RODZICÓW, WYJAZD DO SANATORIUM ITP. O CZYM NALEŻY BEZZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ DYREKTORA PRZEDSZKOLA.

RODZICE SĄ ZOBOWIĄZANI DO NIEPRZYPROWADZANIA DZIECI CHORYCH I BĘDĄCYCH NOSICIELAMI CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO.

OPIEKĘ NAD WYCHOWANKAMI W DRODZE Z DOMU DO PRZEDSZKOLA I Z POWROTEM DO DOMU SPRAWUJĄ RODZICE LUB OSOBY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE ZAPEWNIAJĄCE DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO /PISEMNE UPOWAŻNIENIE STAŁE LUB JEDNORAZOWE WINNO BYĆ ZŁOZONE U DYREKTORA PRZEDSZKOLA/

 

 1. RODZICOM PRZYSŁUGUJE:

 

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU RODZICOM PRZYSŁUGUJE ZWROT WPŁACONEJ OPŁATY Z TYTUŁU ŻYWIENIA ZA KAŻDY DZIEŃ ZGŁOSZONEJ I USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

W PRZYPADKU ABSENCJI DZIECKA ODLICZA SIĘ WPŁATĘ ZA OPŁATĘ STAŁĄ, KTÓRA WYNOSI 1 ZŁ ZA KAŻDĄ ZADEKLAROWANĄ GODZINĘ POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

 

 • PRAWO ODWOŁANIA SIĘ W SPRAWACH SPORNYCH DO ORGANU PROWADZACEGO I ORGANU PEDAGOGICZNEGO

 • PRAWO ZGŁASZANIA DO DYREKTORA UWAG I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DOSKONALENIA PRACY PRZEDSZKOLA

 • UCZESTNICZENIA W ZEBRANICH OGOLNYCH I GRUPOWYCH O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO – SZKOLENIOWYM

ORAZ W ZAJĘCIACH OTWARTYCH, WŁACZANIE SIĘ DO PRAC PRZY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI

PRZEDSZKOLNYCH

 • CZYNNEGO WŁĄCZENIA SIĘ DO PRACY NA RZECZ MODERNIZACJI I WZBOGACANIA BAZY MATERIAŁOWEJ JAK

NP. KONSERWACJA URZĄDZEŃ OGRODOWYCH, NAPRAWA SPRZĘTU I ZABAWEK ITP.

 • UZYSKIWANIA REGULARNEJ W KAŻDYM CZASIE, RZETELNEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOJEGO DZIECKA, JEGO

ZACHOWANIA , POSTĘPÓW I TRUDNOŚCI W NAUCE

 • WYRAŻANIA I PRZEKAZYWANIA ORGANOWI PROWADZĄCEMU I SPRAWUJĄCEMU NADZÓR PEDAGOGICZNY NAD

PLACÓWKĄ OPINII NA TEMAT PRACY PRZEDSZKOLA

 • WYRAŻANIA ZGODY NA UCZESTNICTWO DZIECI W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH

 • WYRAŻANIA OPINII NA TEMAT DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI KN

 • ZAZNAJOMIENIA Z ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNYM RAPORTEM MIERZENIA JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA

 • REGULARNEGO UISZCZANIA USTALONEJ ODPŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE DZIECI ORAZ OPŁATY STAŁEJ DO 10 KAZDEGO MIESIĄCA W GODZINACH PODANYCH NA TABLICY OGŁOSZEŃ. DYREKTOR PRZEDSZKOLA W PRZYPADKU ZALEGANIA PRZEZ RODZICÓW Z POWYZSZĄ OPŁATĄ PO BEZSKUTECZNYM UPOMNIENIU , KIERUJE ZOBOWIĄZANIA DO PRZYMUSOWEGO ŚCIĄGNIĘCIA W TRYBIE EGZEKUCYJI ADMINISTRACYJNEJ

 

 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

 • PRZESTRZEGANIE STATUTU PRZEDSZKOLA

 • RESPEKTOWANIE UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ PODJĘTYCH W RAMACH ICH KOMPETENCJI

 • ZAOPATRZENIE DZIECKA W NIZBĘDNE PRZEDMIOTY, PRZYBORY I POMOCE; PANTOFLE, PIŻAMĘ, STRÓJ GIMNASTYCZNY. DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA POWINNO BYĆ ZADBANE, SCHLUDNIE UBRANE, UBRANIE NIE POWINNO KREPOWAĆ RUCHÓW DZIECKA

 • PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW LUB PRZEZ UPOWAŻNIONĄ PRZEZ RODZICÓW OSOBĘ ZAPEWNIAJACĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

 • TERMINOWE UISZCZANIE ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU, NIEZWŁOCZNE ZAWIADOMIENIE O ZATRUCIACH POKARMOWYCH I CHOROBACH ZAKAŹNYCH

 

RODZICE I NAUCZYCIELE ZOBOWIĄZANI SĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ ZE SOBĄ W CELU SKUTECZNEGO ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO NA DZIECKO I OKREŚLENIA DROGI JEGO INDYWIDUALNEGO ROZWOJU

 

5. SAMORZĄDNY PRZEDSTAWICIEL RODZICÓW

 

SAMORZĄDNYM PRZEDSTAWICIELEM RODZICÓW JEST RADA RODZICÓW WSPÓŁPRACUJĄCA Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA ORAZ RADĄ PEDAGOGICZNĄ W OPARCIU O USTAWĘ Z DN.7.09.1991 R O SYSTEMIE OŚWIATY/ DZ. U. NR 95 Z POZ.425 Z PÓŹN. ZM/ I ROZPORZĄDZENIAMI DO TEJ USTAWY

 

6. SKARGI I WNIOSKI

W SPRAWIE SKARG I WNISKÓW DYREKTOR PRZYJMUJE W GODZINACH PODANYCH NA TABLICY OGŁOSZEŃ, W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DYREKTORA ZASTĘPSTWO PEŁNI WICEDYREKTOR.SPOŁECZNY WYBIERANY NA KAŻDY ROK SZKOLNY.

W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA ORAZ UJEDNOLICENIA ODDZIAŁYWAŃ NA DZIECKO, PODAJE SIĘ NINIEJSZY REGULAMIN DO WIADOMOŚCI I PRZESTRZEGANIA.

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia Dowiedz sie wiecej o plikach cookiesPolityka prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information